معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمدیر پایانه بار بندر امام (ره)
دسته بندیپایانه های مرزی
نامجمال
نام خانوادگیحمیدی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیکjamalhamidi611@gmailcom
عکس
 
سمتسرپرست پایانه چذابه
دسته بندیپایانه های مرزی
ناماحمد
نام خانوادگیسبحانی
تلفن مستقیم3677205
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست پایانه مرزی شلمچه
دسته بندیپایانه های مرزی
ناممیثم
نام خانوادگیفرهانی
تلفن مستقیم35428620
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"