معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
دسته بندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع
نامفرزاد
نام خانوادگیآمری
تلفن مستقیم06133362115
نمابر
تلفن داخلی230
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"