معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتسرپرست اداره برنامه و بودجه
دسته بندیاداره برنامه و بودجه
نامآرش
نام خانوادگیمحقق
تلفن مستقیم061-33338641
نمابر
تلفن داخلی237
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"