معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس واحد تأسیسات جانبی
دسته بندیاداره فنی و نظارت بر طرح ها
نامسید مهدی
نام خانوادگیمرعشی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی202
پست الکترونیکengmarashi@yahoocom
عکس
 
سمتسرپرست اداره فنی و نظارت بر طرح ها
دسته بندیاداره فنی و نظارت بر طرح ها
ناممحمد
نام خانوادگیایدنی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی205
پست الکترونیکmidani88@yahoo
عکس
 
سمتکارشناس فنی و نظارت
دسته بندیاداره فنی و نظارت بر طرح ها
نامامیر
نام خانوادگیشریفی
تلفن مستقیم061-33338641
نمابر
تلفن داخلی205
پست الکترونیکsharifi8059@gmail.com
عکس
 
سمتکارشناس فنی و نظارت
دسته بندیاداره فنی و نظارت بر طرح ها
نامحمید
نام خانوادگینیک رفتار
تلفن مستقیم061-33338641
نمابر
تلفن داخلی205
پست الکترونیکhamidnikraftar@gmail.com
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"