معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترئیس اداره ایمنی و حریم راهها
دسته بندیاداره ایمنی و حریم راهها
ناممرتضی
نام خانوادگیبهرداروندی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"