معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس اداره ترانزیت و امور بین الملل
دسته بندیاداره ترانزیت و امور بین الملل
ناممسعود
نام خانوادگیحاتمی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی228
پست الکترونیکhatami_m43@yahoocom
عکس
 
سمترئیس اداره ترانزیت و امور بین الملل
دسته بندیاداره ترانزیت و امور بین الملل
نامکریم
نام خانوادگیسیاه تیری
تلفن مستقیم33366306
نمابر
تلفن داخلی250
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"