معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترییس اداره ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ایمنی و ترافیک
نامرضا
نام خانوادگیمیراب زاده
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی222
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"