اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خوزستان : اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
دسته بندیاداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
ناممصطفی
نام خانوادگیعلیخانی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی269
پست الکترونیک
عکس
 
سمترئیس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیاداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
نامحسن
نام خانوادگیدرویشی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی266
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
دسته بندیاداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
نامدانیال
نام خانوادگیسواری
تلفن مستقیم061-33338641
نمابر
تلفن داخلی266
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"