معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتعامل ذیحساب
دسته بندیامور مالی
نامنادر
نام خانوادگیپویش
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی2
پست الکترونیکN-Daneshpoor@rmtoir
عکس
 
سمتکارشناس مالی
دسته بندیامور مالی
نامسعید
نام خانوادگیطرفی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی261
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتکارشناس مالی
دسته بندیامور مالی
نامالهام
نام خانوادگیجلال نیا
تلفن مستقیم061-3338641
نمابر
تلفن داخلی163
پست الکترونیکgalaniya@yahoo.com
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"