معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس اداره حقوقی
دسته بندیاداره حقوقی
ناممحبوبه
نام خانوادگیعامری
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی223
پست الکترونیکmahboobehameri@yahoocom
عکس
 
سمترئیس اداره حقوقی
دسته بندیاداره حقوقی
نامسعید
نام خانوادگیحیدری
تلفن مستقیم06133338641
نمابر06133366309
تلفن داخلی244
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"