معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترئیس اداره روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومی
نامزینب
نام خانوادگیعفت زاده
تلفن مستقیم06133369894
نمابر06133366307
تلفن داخلی243
پست الکترونیکRMTO.KHOUZESTAN@GMAIL.COM
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"