پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمسئول نمایندگی اداره کل در شهرک حمل و نقل اهواز معرفی شد

تاریخ انتشار:


مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان طی حکمی مسئول نمایندگی اداره کل در شهرک حمل و نقل اهواز را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خوزستان، غلامعباس بهرامی نیا طی حکمی اسماعیل مرادی را به عنوان مسئوا نمایندگی اداره کل در شهرک حمل و نقل اهواز معرفی و از زحمات مدیر پیشین محمد مهدی اشرفیان اصفهان تقدیر کرد.

بهرامی نیا با اشاره به لزوم پیگیری مستمر جهت بهبود و توسعه زیر ساخت های شهرک حمل و نقل گفت: امید است با تعامل موثر و مثبت با تشکل های صنفی و با نظارت مستقیم بر کلیه فرآیند های حمل ونقلی، ارتقاء سطح خدمات و صیانت از حقوق سازمان، رانندگان و شرکت های حمل و نقل خدمات موثری در پیشبرد اهداف سازمان ارائه شود.​مشخصات:
نظرات: *