پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري ۴هزار و ۵۰۰ نفر-ساعت دوره ی آموزشی برای کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان

تاریخ انتشار: 1397/09/21

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان ۴هزار و ۵۰۰ نفر-ساعت دوره ی آموزشی برای  کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان برگزار شد. این دوره های آموزشی شامل توجیهی بدو خدمت،ارتباطات سازمانی و آموزش الکترونیکی که برای ۲۱۰ نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در سالن جلسات برگزار گردید. 

هدف از برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت، آشنا ساختن كاركنان با اهداف و وظايف سازماني محل خدمت آن‌ها، قوانين و مقررات استخدامي، حقوق فردي و شغلي، ارزش‌هاي سازماني و... بود كه بنابر اعلام برگزاركنندگان، اين امر تا حد مطلوبي محقق شد.

همچنین در دوره های ارتباطات سازمانی و آموزش الکترونیکی نیز موضوعاتی همچون ارکان سازمان، مدیریت رفتار، مراحل و سطوح تغییر، بهره وری از امکانات پیشرفته تر ، امکان ارائه اطلاعات و داده ها را با کیفیت بهتر و بالاترمیسر می سازد مطرح و آموزش داده شد.مشخصات:
نظرات: *