پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتسلیت به همکارمان در اداره حقوقی

تاریخ انتشار: 1397/05/22

​اطلاع یافتیم همکارمان در اداره حقوقی آقای مصطفی حسنکی در غم ازدست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته اند. این مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم و از درگاه الهیبرای آن مرحوم از دست رفته علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جلیل خواستاریم.​مشخصات:
نظرات: *