پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاطلاعیه مهم در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان

تاریخ انتشار: 1397/05/02

 رانندگان گرامی شاغل در بخش حمل و نقل برون شهری(جاده ای) کالا برای ثبت نام و استفاده از خدمات "بیمه تکمیلی وعمر و حوادث" به "مراکز صدور کارت هوشمند رانندگان" مراجعه نمائید.


مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تکمیلی و عمر و حوادث رانندگان شاغل در حوزه حمل و نقل برون شهری (جاده ای) کالا "شماره شبای حساب بانکی راننده" و " مشخصات شناسنامه ای همسر(کارت ملی و شناسنامه)" می باشد.
مشخصات:
نظرات: *