پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان پل شهرستان گتوند با حضور مسئولین استانی و محلی کلنگ زنی شد.


کلنگ زنی دو دستگاه پل در شهرستان گتوند

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان پل شهرستان گتوند با حضور مسئولین استانی و محلی کلنگ زنی شد.​مشخصات:
نظرات: *