پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیوزیر اطلاعات در پایانه مرزی شلمچه

تاریخ انتشار: 1396/07/27

​حجت الاسلام علوی وزیر محترم اطلاعات و دکتر شریعتی استاندار خوزستان و هیئت همراه از پایانه مرزی شلمچه بازدید بعمل آوردندمشخصات:
نظرات: *