پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​تقدير و تشكر مشاور اجتماعي وزير راه از مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان


​تقدير و تشكر مشاور اجتماعي وزير راه از مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان

تاریخ انتشار: 1395/01/10


مشاور اجتماعي وزير و رييس كارگروه امور اجتماعي آموزش و فرهنگ كميسيون ايمني راه ها با اهداء لوح تقدير از مسعود مصدقي مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان به پاس تلاش هاي ارزنده ايشان در زمينه برگزاري مراسم هاي « هفته يادمان قربانيان سوانح رانندگي» در سال 1394 بعنوان يكي از دستگاه هاي برتر در حوزه ايمني راه ها قدرداني نمود.​ مشخصات:
نظرات: *