پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابجایی بیش از 37 هزار محمولات ترافیکی در استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1393/10/09

در در 9ماهه نخست سال جاری37هزار محموله ترافيكي در استان جابجا شده استمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان با اعلام اين خبر افزود:بیش از 70درصد محمولات ترافیکی در استان مربوط به لوازم حفاری و تجهيزات چاه هاي نفت بوده که توسط شرکت های ملی نفت ، حفاری و پیمانکارانشان جابجا شده اندمسعود مصدقی اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بیش از 50 هزار پروانه عبور بارهای ترافیکی در استان صادر شودمصدقی در پایان خاطر نشان ساخت: خوزستان قطب ویژه ی حمل بارهای ترافیکی و دارای رتبه اول و بیشترین سهم صدور پروانه عبور این محمولات می باشد و بیش از 22 درصد پروانه ی عبور جابجایی این بارها در این استان صادر می گردند


مشخصات:
نظرات: *