پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمکانيابي 2 دستگاه پل عابر پياده در دو محور پر تردد استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1393/06/22

مدير کل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان با بيان اينکه اين 2دستگاه پل به منظور ارتقاي ايمني تردد عابران پياده از عرض جاده در محل هاي پر حادثه در محورهاي آبادان- اهواز و شوشتر- دزفول , که از جمله محورهاي پر تردد و پرحادثه در استان محسوب مي گردند ، نصب و مورد استفاده قرار خواهند گرفتمسعود مصدقي در ادامه خاطرنشان کرد: کار مکانيابي توسط کميته مکانيابي که شامل کارشناس ايمني اداره کل حمل و نقل و پايانه ها ، کارشناس پليس راه و کارشناس راهداري است صورت گرفته است


مشخصات:
نظرات: *