پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور از محورهاي ارتباطي اس

تاریخ انتشار: 1393/02/11

محور دهدز تا اهواز به طول حدود 250 کيلومتر محور ارتباطي استان خوزستان با استان هاي چهارمحال و بختياري ، اصفهان و شرق کشور بوده و حدود 45 درصد تردد آن مربوط به خودروهاي سنگين مي باشد از مجموع پنج هزار و 150کيلومتر راه اصلي و فرعي در خوزستان يک هزار و 595کيلومتر راه شرياني(از مجموع 33601 هزار کيلومتر راه شرياني کشور) است که نقش تاثيرگذاري در حمل و نقل جاده اي کشور ايفا مي کند


مشخصات:
نظرات: *