پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابجايي بيش از 15 ميليون تن كالا در نيمه نخست سال جاري از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي از است

تاریخ انتشار: 1392/07/15

در نبمه نخست سال جاري بيش از 15 ميليون تن كالا از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي ازمبدأ استان خوزستان جابجا شد كه براي جابجايي اين ميزان بار بيش از 860 هزار سفر كاميون صورت پذيرفته استمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر تعداد شركت هاي فعال در بخش حمل و نقل عمومي بين شهري كالاي استان 281 شركت مي باشد كه از اين تعداد 2 شركت حمل و نقل كالا در شش ماهه نخست سا ل جاري تأسيس شده استلازم به ذكر است استان خوزستان با برخورداري از پايانه بار بندر امام خميني (ره) ، و پايانه هاي مرزي شلمچه و چذابه ازقطب هاي ويژه ي حمل و نقل عمومي كالا در كشور محسوب مي گردد


مشخصات:
نظرات: *