پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتسليت در گذشت همكار گراميمان بهزاد حيدري

تاریخ انتشار: 1392/06/12

با نهايت تآسف و تآثر از درگذشت همكارمان بهزاد حيدري مطلع شديمروابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان مصيبت وارده را به كليه همكاران و خانواده محترم آن مرحوم تسليت گفته و از درگاه پروردگار براي ايشان آمرزش و علو درجات و براي بازماندگان صبر مسئلت مي نماييم روحش شاد و يادش گرامي باد


مشخصات:
نظرات: *