پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیدومين همايش آموزشي مديران فني در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان برگزار گرديد

تاریخ انتشار: 1392/05/23

دومين همايش آموزشي مديران فني شركت هاي مسافربري استان با حضور مديران فني و مديران عامل شركت هاي مسافربري برون شهري و فرماندهي پليس راه استان و مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان در محل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديداين همايش با سخنراني مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان آغاز شد كه ايشان ضمن خيرمقدم و قدرداني از استقبال مديران فني و عامل با تشريح وظايف مديران فني در جهت بهبود ارائه خدمات توسط اين عزيزان به مسافرين توضيحاتي را ارائه نمودندسپس سرهنگ قدرتي در خصوص اهميت جايگاه مديران فني و نقش آنها در كاهش و پيشگيري از سوانح و تصادفات جاده اي نكاتي را ايراد نموددر ادامه كارشناس ارشد شركت خودرو سازي عقاب افشان (اسكانيا) نيز كلاس آموزشي (سمعي- بصري) در مورد نكات ايمني حائز اهميت و كنترل آنها قبل از حركت از مبدأ را برگزار نموده كه مورد استقبال مدعوين قرار گرفتدر پايان همايش نيز جلسه پرسش و پاسخ ميان مديران فني و كارشناسان مربوطه برگزار شد


مشخصات:
نظرات: *