پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافزايش فروش اينترنتي بليت در سه ماهه نخست سال جاري

تاریخ انتشار: 1391/04/10

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان از گسترش سامانه فروش اينترنتي بليت و افزايش شركت هاي مجهز به اين سامانه در سه ماهه اول سال جاري خبر دادمرعشي در ادامه افزود: فروش اينترنتي بليت يكي از روش هاي نوين در ارايه خدمات مطلوب در بخش حمل و نقل مسافر است كه با استفاده از آن مسافران مي توانند به راحتي و بدون نياز به حضور در پايانه ها و صرف وقت و هزينه هاي اضافي از طريق شبكه جهاني وب اقدام به انتخاب شركت مسافربري دلخواه، ساعت حركت، صندلي و در نهايت خريد بليت نمايندشايان ذكر است فروش بليت از طريق دفاتر فروش بليت در خارج از پايانه نيز در اين سه ماهه 67 درصد نسبت يه مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است


مشخصات:
نظرات: *