پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابجايي بيش از 31 ميليون تن كالا از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي از استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1391/02/10

بيش از 31 ميليون تن كالا از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي در سال 1390 ازمبدأ استان خوزستان جابجا شد كه براي جابجايي اين ميزان بار بيش از 2ميليون و پانصد سفر كاميون صورت پذيرفته استمدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد شركت هاي فعال در بخش حمل و نقل عمومي بين شهري كالاي استان 277 شركت مي باشد كه از اين تعداد 3 شركت در سال 90تأسيس شده استسيد محمد حسين مرعشي افزود: در سال 90 تعداد ناوگان نوسازي شده در بخش حمل و نقل كالا 656 دستگاه كه نسبت به مدت مشابه در سال 89 افزايش داشته استلازم به ذكر است استان خوزستان با برخورداري از پايانه بار بندر امام خميني (ره) ، و پايانه هاي مرزي شلمچه و چذابه ازقطب هاي ويژه ي حمل و نقل عمومي كالا در كشور محسوب مي گردد


مشخصات:
نظرات: *