پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابجايي 14ميليون مسافر جابجا شده از استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1391/02/02

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان از جابجاي 14 ميليون مسافر در سال گذشته با استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي جاده اي خبر دادمرعشي با اعلام اين خبر افزود براي جابجايي اين تعداد مسافر در سال 1390 بيش ار 1ميليون سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي صورت گرفت كه از اين تعداد حدود 230هزار سفر توسط اتوبوس، 200هزار سفر توسط ميني بوس و 800هزار سفر توسط ناوگان سواري بوده اندشايان ذكر است استان خوزستان با برخورداري از 23 پايانه مسافربري عمومي جزء استان هاي ويژه كشور در حمل و نقل مسافر محسوب مي شود


مشخصات:
نظرات: *