پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیكميسيون ماده 12وماده 5

تاریخ انتشار: 1390/03/28

مكانيزه شدن و به روز رساني اطلاعات مربوط به كميسيونهاي مواد 5 و 12 استان براساس گزارش اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خوزستان ‎‏ ، جهت دسترسي آسان و سريع به پرونده شركتهاي مسافر و كالا و بررسي سوابق تخلف شركتهايي كه وارد كميسيون ماده 5 يا 12 شده و همچنين اطلاع از رايهاي صادره جهت شركتهاي متخلف واحد حقوقي اين اداره كل اقدام به مكانيزه نمودن و به روزرساني اطلاعات نموده است شايان ذكر است كه اين اطلاعات از سال 84 لغايت 89 شركتهاي حمل ونقل بار و مسافر مكانيزه و به روز شده اند


مشخصات:
نظرات: *