پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیكاهش 53 درصدي تخلفات اضافه بار در خوزستان

تاریخ انتشار: 1388/06/19

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان از كاهش 53 درصدي تخلفات اضافه بار در استان خبر داددغاغله با اعلام اين خبر گفت:در پنج ماهه نخست امسال تخلفات اضافه بار در استان 1200 فقره بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد كاهش يافته است دغاغله در ادامه افزود :عوامل متعددي در كاهش تخلفات اضافه بار نقش دارند كه از آنجمله مي توان به حمل مصالح ساختماني تحت صحابت بارنامه، افزايش كنترل پليس راه ، هماهنگي اعضاء كميته ايمني استان و اجراي سيستم توزين در حال حركت اشاره كردشايان ذكر است بارگذاري اضافي از عوامل مهم تخريب جاده ها و بروز خسارت براين سرمايه هاي عظيم ملي است


مشخصات:
نظرات: *