پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهبود وضعيت شاخص هاي ايمني جاده اي در استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1388/03/09

سومين جلسه كميته ايمني جاده اي استان خوزستان در محل استانداري و با حضور معاون عمراني استاندار تشكيل گرديد در اين جلسه سرپرست اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان با اعلام كاهش تلفات جاده اي استان در فروردين ماه سال جاري ، گزارشي از كاهش تلفات جاده اي را ارائه داد و گفت: با بررسي آماري تلفات جاده اي دردو سال گذشته در مي يابيم كه استان خوزستان موفق به كنترل و كاهش تلفات جاده اي در سطح راههاي برون شهري استان شده استمرعشي در ادامه افزود:طي دو سال گذشته استان خوزستان جزء دو استاني بوده است كه توانسته تعداد كشته ها و مجروحان جاده اي را تو‍ اٌمان هم در سال 86 و هم در سال87 كاهش دهددر ادامه معاون عمراني استانداري خوزستان ضمن تقدير از بهبود شاخصهاي ايمني جاده اي گفت: وضعيت شاخصهاي ايمني جاده اي در بحث تلفات، تصادفات و مجروحان جاده اي در سال هاي گذشته نا مطلوب بود بطوريكه استان خوزستان همه ساله رتبه هاي اول تا سوم را بخود اختصاص مي داد ولي در حال حاضر اين شاخها پس از تشكيل كميته ايمني استان بهبود يافت است طباطبايي همچنين در ادمه افزود:بهبود وضعيت جاده ها، ساماندهي مدارس بين راهي،ساماندهي ورودي هاي فرعي به اصلي،حضور پليس بصورت صريح و نامحسوس، افزايش مكانهاي امداد و نجات جاده اي، كاهش زمان رسيدن يگان هاي امداد و نجات از 20 دقيقه به 8 دقيقه را مي توان از عوامل مهم در كاهش تلفات جاده اي استان در دو سال اخير دانست


مشخصات:
نظرات: *