پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیخبر

تاریخ انتشار: 1390/04/28

به گزارش دفتر فني اداره كل : درراستاي اقدامات صورت گرفته در ساماندهي پايانه هاي مرزي و نظر به اهميت اين پايانه ها دررشد ترانزيت و صادرات غير نفتي و توسعه مناسبات ميان كشورهاي همسايه و همچنين ارایه خدمات مطلوبتر به تجار و زوار، مراحل اجرايي سردرب هاي ورود و خروج پايانه مرزي چزابه به طور كامل به پايان رسيده و به بهره برداري رسيد شايان ذكر است طرح مذكور در راستاي اجراي پروژه سايت دايم پايانه مرزي چزابه شامل احداث سالن تجاري ، سالن مسافربري ، سرويس هاي بهداشتي ، مبادي ورود و خروج و تاسيسات جانبي مي باشد


مشخصات:
نظرات: *