پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیكاهش 58 درصدي تلفات جاده اي فروردين ماه در خوزستان

تاریخ انتشار: 1388/03/03

در فروردين ماه سال جاري تلفات ناشي از تصادفات جاده اي در استان خوزستان به ميزان 58 درصد كاهش يافتمرعشي سرپرست اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان با اعلام اين خبر افزود: علي رغم حضور بيش از 5 ميليون نفرمسافر نوروزي شاهدكاهش تلفات جاده اي در فرودين امسال بوديم؛كه اين موضوع نشان دهنده تعامل مثبت دستگاه هاي مرتبط با بخش حمل و نقل و ايمني جاده اي مي باشدو اين امر باعث افزايش بيشتر مسئوليت كميته ايمني استان در حفظ روند كاهش تلفات استشايان ذكر است استان خوزستان درايام نوروز با كاهش 40 درصدي كشته شدگان تصادفات برون شهري رتبه سوم كشور در كاهش تلفات جاده اي كسب نمود


مشخصات:
نظرات: *