پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
توضيحات
  
  

​اطلاع یافتیم همکار گرامی جناب آقای حسین چنانه، رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شوش در غم از دست دادن مادر گرامی خود به سوگ نشسته است.

مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوییم و برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

1398/04/09
  

اطلاع یافتیم جناب آقای جعفر حموله طرفی، رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هویزه صاحب فرزندی به نام "فرشته" شدند.

ضمن عرض تبریک، بهترین آرزوها را برای ایشان و خانواده محترمشان آرزومندیم.

1398/04/10
  
اطلاع یافتیم جناب آقای  امین بابادی دره شاه از همکاران اداره ماشین آلات در غم از دست دادن برادر گرامی خود به سوگ نشسته است.

مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوییم و برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

1398/04/23